top of page
Byggnadsplåtslageri

BYGGNADSPLÅTSLAGERI I STOCKHOLM & MÄLARDALEN

Vi hjälper dig med allt inom plåtslageri

Här på Nordvall Bleck Plåt har vi lång erfarenhet av plåtslageriarbeten till företag, fastighetsägare och privatpersoner. Vi utför allt från takrenoveringar till enstaka beslagningar av skorstenar, takkupor, vindskivebeslag, fotplåtsbeslag och mycket mer. Behöver du nya hängrännor eller nya stuprör, så ordnar vi även det.

Certifierat plåtslageri med stor passion

Vi har den certifiering som krävs, medlemskap i branschorganisationen Plåt & Ventföretagen och våra duktiga plåtslagare har gedigen yrkesutbildning. Det garanterar att vi kan utföra arbetet med stor omsorg och högsta kvalitet. Kunskap ger trygghet, helt enkelt. Att vi
dessutom har en stor passion för plåtslagaryrket smittar givetvis av sig på resultatet. För oss är det en självklarhet att du som kund ska bli helt nöjd.

Modern plåtslageriverkstad

Vi tillverkar alla typer av plåtbeslag i vår egna, moderna plåtverkstad. Oavsett hur dina behov och önskemål ser ut, så kan vi hjälpa dig. Inget plåtbeslag är för litet eller för stort. Vi tillverkar efter dina mått eller tar egna mått ute hos dig. Innan det är dags för montering gör vi
alltid en provmontering på verkstaden. Allt för att vi ska vara noga förberedda när det är dags att gå upp på taken. Tryggt, säkert och alltid med högsta precision.

Stålplåt, reinzink eller kanske klassisk koppar?

Vi jobbar i alla sorters plåtmaterial som bland annat stålplåt, koppar, rheinzink och aluminium. Valet av material beror både på vilken funktion som plåten ska ha och vilket estetiskt intryck du vill förmedla. Vi hjälper dig att välja lämpligt material, anpassat efter behov och önskemål.

Exempel plåtslageriarbeten:
 • Tak

 • Fasader

 • Skorstensbeslag

 • Ventilationshuvar och takstosar

 • Fotrännor

 • Hängrännor och stuprör

 • Ränndalsplåtar

 • Vindskivebeslag

 • Fönsterbleck och tröskelbleck

 • Tätskiktsarbeten på låglutande tak

 • Specialarbeten som exempelvis takkupor och tornspiror

Renovering av bägge Torntaken på Kv Riksbanken 6 i Nyköping.

Skivtäckning av yttertak på Hamnmagasinet i Nyköping Hamn.

Tak och fasadrenovering på Kv Strandhavren.

bottom of page