top of page

Våra licensierade snöskottare gör jobbet

Du vet väl att du som fastighetsägare är skyldig att se till att ingen blir skadad av snö och istappar från taket? Vi på Nordvall Bleck & Plåt har lång erfarenhet av snöskottning på tak och vet vilka regler som gäller. Många av våra kunder har tecknat ett riskförebyggande
snöskottningsavtal som ger en trygghet under vinterhalvåret.

Skotta säkert-licens

Alla våra snöskottare har genomgått licensutbildningen Skotta säkert. Utbildningen omfattar allt från säkerhets- och skottningsverktyg och rutiner för att spärra av området nedanför taket till hänsyn för egendom som kan skadas av takskottningen.

Skotta säkert anordnas av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbolagen och bidrar till att:

  • Öka tryggheten för allmänheten

  • Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna

  • Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen

  • Reducera antalet skador på personer, material och egendom

Krav på licensierade takskottare

I dag ställer många försäkringsbolag krav på att takskottarna är licensierade för att försäkringen ska gälla. Chansa därför inte – låt oss på Nordvall Bleck & Plåt sköta snöskottningen på taket.

snoskottning

Årscykel för dig som fastighetsägare

Snöskottning

SNÖSKOTTNING I STOCKHOLM & MÄLARDALEN

bottom of page