top of page

TAKBESIKTNING I STOCKHOLM & MÄLARDALEN

När besiktigade du taket senast?

Är taket gammalt, funderar du på att renovera eller kanske sälja huset? Det finns många goda skäl till att låta besiktiga taket. Vi hjälper dig med hela takbesiktningen, dokumenterar och rekommenderar lämpliga åtgärder vid behov.

Varför kan taket drabbas av skador?

Orsaker till takskador kan vara allt från bristfälligt underhåll och brister i själva arbetsutförandet till felaktiga kombinationer av material.

I vilket skick är ditt tak?

En besiktning av ett yttertak omfattar både en syn av takytor och områden där mycket fukt kan samlas. Vi börjar alltid besiktningen vid takfoten innan vi inventerar övriga delar av taket. Takfoten är en av de mer utsatta punkterna där skador avslöjar sig. Det gäller inte minst
putsade hus som kan drabbas av fuktläckage och skador under bland annat takfotslisten och på putspartier.

Låt takexperterna göra jobbet

Takskadorna kan vara svåra att upptäcka och finns inte alltid i direkt anslutning till själva skadeorsaken. Skador från yttertaken kan bli mycket omfattande om du inte tar tag i problematiken. Det är klokt att förekomma skador som kan härledas från yttertaket istället för att skadan
upptäcks i efterhand. Överlåt därför besiktningen åt takexperter som vet hur man upptäcker och åtgärdar skador på rätt sätt.

bottom of page