top of page

TAKMÅLNING I STOCKHOLM & MÄLARDALEN

Vi målar alla typer av tak – stora som små

En målningsbehandling utförs vanligen i tre moment: rengöring/grundfärgsmålning/täckfärgsmålning. En del av de moderna högblanka täckfärgerna (exempelvis akrylatfärg) ger en betydligt slätare och halare yta än den matta och något sträva yta som linolje- och fet alkydfärg har. Idag finns det därför krav på att all takfärg skall innehålla halkskydd.

Utvändiga plåtarbeten målas vanligen av plåtslagare, ej av yrkesmålare. Av kostnadskäl används ställningar endast i mindre omfattning, varför det kan vara svårt att komma åt vissa delar.

Kraven på noggrannhet vid utförandet av de olika arbetsmomenten kan därför vanligtvis ej ställas alltför högt. Det blir således viktigt att välja ett ”tåligt” målningssystem.

Kombinationen av krav på rengöringsgrad, grundfärgens vidhäftning och möjligheten att på platsen utföra arbetet är viktiga faktorer vid val av målningssystem.

När man talar om takmålning gäller det i de flesta fall ommålning. Fram till mitten av 1900-talet användes i regel linoljefärg för all målning, såväl av svartplåt som förzinkad plåt, och man kunde därför måla om med samma färgmaterial. De många olika färgtyper som finns idag komplicerar däremot problemet. Vid ommålning ställs man ofta inför frågan: Vilket material användes vid föregående behandling?

Inte sällan kan ommålning vara kombinerat med ilagning av mindre partier av takplåten. Det är då viktigt att val av material för ersättande av uttjänt plåt görs så att en enhetlig målningsbehandling kan utföras.

Vid all takmålning, särskilt på byggnader av stort kulturhistoriskt värde, gäller att stor hänsyn måste tas till att ett fortlöpande underhåll skall vara möjligt under lång tid. Dagens färgfabrikanter har inte någon enig syn på vilka målningssystem man bör använda sig av.

 

Samtidigt som en del påstar att oljefärgen åldras alltför snabbt i dagens aggressiva stadsatmosfär, har flera av de moderna färgmaterialen uppvisat brister vad gäller såväl vidhäftning och beständighet som lämplighet för lopande långsiktigt underhåll. Klart är att samma målningsbehandling kan ge vitt skilda resultat. Ett dåligt resultat kan bero på slarvig rengöring, målning vid olämpligt väder (kyla, regn etc) eller att takytan varit fuktig.

 

Klart är också att det bara är för linoljefärg och alkydfärg som man har några egentliga längre erfarenheter av hur de åldras.

Takmålning skall utföras vid torr och någorlunda varm väderlek. Den sena våren, ej för heta sommaren och tidiga hösten är lämpliga årstider.

bottom of page